Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента