Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів