Продукт та споживачі

Продукти та споживачі

Як глобальна тютюнова компанія, ми визнаємо важливість відповідального ставлення до виробництва нашої продукції. Ми забезпечуємо відповідність наших матеріалів і продукції визначеній меті й встановленим специфікаціям та забезпечуємо дотримання положень законодавства, нормативно-правових актів та добровільних угод. Ми також докладаємо всіх зусиль для постійного вдосконалення процесу управління якістю в нашій компанії та поширення кращих практик в усіх сферах діяльності компанії.

Крім виконання своїх обов’язків, ми намагаємося також забезпечити сталий розвиток бізнесу компанії, зосереджуючись на задоволенні уподобань споживачів та підтримці портфеля продуктів, що відповідає новим перевагам.

Лідерство та відданість

Ми розробили та запровадили комплексну політику Групи, спрямовану на забезпечення ефективного та відповідального управління виробництвом продукції нашої компанії.

Політику та роботу у цьому напрямку контролює Група з відповідального управління виробництвом та здоров’я (PSHG). До складу PSHG входять провідні спеціалісти у науково-дослідницькій та правовій галузях. Компанія також має політику, що стосується розробки продуктів та процесів, а також управління якістю, що відноситься до компетенції Директора з питань виробництва та науково-дослідницької роботи.

Ми маємо постійну програму навчальних семінарів, що дозволяє керівним групам з усіх підрозділів компанії дізнаватися та розуміти наші обов’язки як виробника тютюнової продукції. Під час семінарів ми розповідаємо про наші обов’язки, труднощі, а також історичний розвиток нашого корпоративного позиціонування щодо таких аспектів як постачання та розповсюдження паління та здоров’я, регуляторні та юридичні питання.

Відповідальне управління виробництвом та здоров’я

Наша політика охоплює врахування наукових досягнень, що стосуються нашої сировини, виробничих процесів та детальне знання характеристик продукції.

Відповідно до сфери нашої компетенції та стандартів, встановлених PSHG, Група з оцінювання, інструкцій та дозволів (AGP), до складу якої входять токсикологи та інші спеціалісти, оцінює відповідність та прийнятність інгредієнтів, що ми використовуємо у своїй продукції. AGP також аналізує упаковку та контактні матеріали у механізмах та обладнанні, що використовуються у виробничому процесі.

Наші програми наукових досліджень реалізуються для того, щоб покращити наші знання про тютюн та споживання тютюну та надати нам можливість розробляти продукти, що зможуть задовольнити майбутні вимоги та очікування споживачів та регуляторних органів.

Основна команда здійснює огляд наукової літератури щодо паління та його зв’язку з різними захворюваннями. Ми також надаємо фінансову підтримку для проведення академічних досліджень у відповідних сферах. Наші погляди базуються на результатах ретельної роботи наукових експертів, як правило, професійних академіків та практикуючих лікарів. Наш підхід полягає у відсутності будь-якого впливу на результати такої роботи або їхню публікацію у наукових журналах.

Регулювання вмісту продуктів

Наша політика спрямована на забезпечення відповідності продукції нашої компанії вимогам національного законодавства, нормативно-правових актів та будь-яких добровільно укладених угод, що застосовуються на ринку, де продається наша продукція. Навіть у тих країнах, де такого законодавства не існує, ми забезпечуємо дотримання аналогічних стандартів.

Це передбачає дотримання положень законодавства, нормативно-правових актів або угод, що:

  • Вимагають оприлюднення інформації про всі інгредієнти, які використовуються у нашій продукції
  • Обмежують  рівень вмісту деяких складників у тютюновому димі
  • Вимагають проведення регулярних вимірів складників тютюнового диму
  • Вимагають надання або публікації інформації про кількість компонентів у тютюні.

Інформація про інгредієнти, що використовуються для виробництва тютюнової продукції, регулярно подається до компетентних органів влади, в юрисдикції яких здійснюється продаж такої продукції. Ця інформація включає також токсикологічні дані, що ми маємо про зазначені інгредієнти.

Розвиток продуктів та процесів

Ми визнаємо важливість інвестування у дослідження та розробку, що дозволяють здійснювати інноваційні вдосконалення для Групи та її клієнтів, як з точки зору продуктів, що пропонується споживачам, так і з точки зору маркетингових технологій.

Ми виконуємо свої зобов’язання шляхом:

  • Забезпечення того, що нові продукти та процеси проходять належне оцінювання, патентування, аналіз та випробування до початку їхнього використання у серійному виробництві
  • Забезпечення того, що до початку продажу усі нові продукти, що виводяться на існуючі або нові ринки, перевіряються на відповідність регуляторним вимогам та затверджуються AGP щодо інгредієнтів, які у них використовуються

Системи якості та управління

Ми докладаємо всіх зусиль для постійного вдосконалення процесів управління якістю та ефективності роботи, щоб задовольнити вимоги наших клієнтів та споживачів.

У нашій компанії системи управління якістю передбачають постійне поліпшення та фокус на споживачах. Центральна система управління виробничим процесом ISO 9001 слугує для наших виробничих об’єктів основою для досягнення бізнес-цілей Групи, кращої ефективності роботи, дотримання вимог та сталості у робочому оточенні, що постійно змінюється.

Ми досягаємо покращення за рахунок системи оцінювання якості (PQRS), стандартизованого обладнання та методології тестування, контрольних випробувань та планів покращення якості. Контрольні випробування у вигляді досліджень ринку дозволяють нам порівнювати якість нашої продукції з аналогами та ініціювати вдосконалення продуктів та процесів у разі потреби.

Актуально