Турбота про співробітників

Запорукою стабільності нашого бізнесу є постійний розвиток нашого персоналу, і ми прагнемо забезпечити наших співробітників можливостями для повної реалізації потенціалу.

Як відповідальний бізнес, ми піклуємося про наших співробітників, керуючись такими принципами як повага та справедливістю. Ми прагнемо забезпечити робоче середовище, яка приваблює, зберігає, розвиває і мотивує кращих людей, які можуть вирішувати завдання бізнесу та досягати особистого успіху.
Ми розуміємо, що наші результати залежать від наших співробітників, їх якостей та цілеспрямованості.

Підходи у сфері зайнятості

Нашою метою є забезпечення того, аби робота співробітників в компанії відповідала всім нормам чинного трудового законодавства, ефективно винагороджувалась і сприяла особистісному та професійному зростанню.

Для того аби бути впевненими,  що всі співробітники поділяють нашу стратегію зростання, компанія пропонує конкурентоспроможну заробітну плату та системи винагород. За допомогою процесів управління ефективністю, ми пов’язуємо цілі компанії і цілі кожного окремого менеджера. Управління ефективністю забезпечує загальне розуміння того, що співробітники повинні досягти і яким чином.

Наша стратегія винагород тісно пов'язана з продуктивністю компанії, ринковими та індивідуальними результати, і ми закликаємо співробітників залучитися до спеціальної програми інвестування у результати компанії.

Ми пропонуємо більше, ніж просто роботу, створюючи можливості для як індивідуального розвитку, так і для окремих підрозділів. Широко підтримуючи можливості для навчання та розвитку, ми очікуємо, що наші співробітники будуть завжди готові до викликів високо конкурентного середовища сьогодення.

Охорона здоров'я та гарного самопочуття

Ми серйозно ставимось до охорони здоров'я, гарного самопочуття та безпеки наших співробітників. Це є не тільки правильним підходом до зниження ризиків, але й сприяє підвищенню продуктивності персоналу і вдосконаленню бізнес-процесів. Наша мета полягає в забезпеченні безпечних умов праці для наших працівників.

Ініціативи, пов’язані з охороною здоров’я включають в себе медичне страхування співробітників, підтримку занять спортом і встановлення зваженого балансу між роботою та особистим життям.

Залучення співробітників

Спілкування зі співробітниками і залучення має фундаментальне значення для нашого успіху, і ми всебічно дотримуємось принципів двостороннього діалогу. Ми закликаємо до ефективної комунікації співробітників і заохочуємо створення гарних робочих відносин з працівниками та їх представниками. Ми прагнемо створити середовище, в якому співробітники можуть спілкуватися відкрито і чесно з усіма зацікавленими сторонами.
Ми прагнемо інформувати та залучати співробітників до розуміння наших бізнес-цілей та подій, що мають відношення до їх роботи.

Система комунікацій в компанії включає в себе повідомлення менеджерів, електронні повідомлення, Інтранет, внутрішнє видання та дошки оголошень. Ми регулярно спілкуємося з нашими співробітниками і активно сприяємо двостороннього діалогу. Ми широко використовуємо опитування персоналу, аби отримати повне розуміння позицій співробітників з різних аспектів управління персоналом.

Рівні можливості

Ми підтримуємо робоче середовище, де до співробітників ставляться з гідністю та повагою, де дотримуються принципів рівних можливостей, і де скарги співробітників вирішуються послідовно, справедливо і своєчасно.

Співробітникам рекомендується дотримуватись відповідних стандартів поведінки Кодексу Поведінки аби якнайкраще сприяти встановленню хороших робочих відносин і усунути будь-яку дискримінацію. Нашою метою є забезпечення таких умов, щоб кандидати на працевлаштування та працівники не отримали менш сприятливі умови для розвитку за ознакою статі, раси, стану здоров’я, сімейного стану, національності, етнічного або національного походження, сексуальної орієнтації, віку чи релігійних переконань або за будь-якими іншими ознаками, не пов'язаними з продуктивності або здатністю виконувати свою роботу.