Здоров'я та безпека

Здоров'я та безпека наших співробітників і тих, хто працює з Imperial Tobacco є одним з найвищих пріоритетів нашої роботи. Особлива увага до охорони здоров'я та безпеки праці співробітників є обов'язком відповідального роботодавця. Ми визнаємо, що це допомагає зменшити виробничі зупинки, впливає на продуктивність, загальне виконання бізнес-результатів та оптимізацію витрат.

Наші процеси з управління безпекою праці, поточні програми навчання співробітників та звітності призначені для зменшення нещасних випадків і хвороб, а також розвитку правильної поведінки на всіх рівнях організації.

Безпека праці

Наша мета - скорочення виробничого травматизму і рівня захворюваності за допомогою системи управління ризиками, навчання персоналу, постійного аудиту та вдосконалення процесів.

Наші виробничі процеси відповідають визнаному міжнародному стандарту ISO 9001. Такий підхід допомагає використовувати єдині стандарти з управляння безпекою праці на всіх підприємствах компанії у світі. Ми також завжди прагнемо покращити управління безпекою процесів відповідно до стандарту OHSAS 18001.

Ключовим аспектом нашої системи управлення безпекою праці є система оцінки ризиків, яка визначає можливості для зниження виробничого травматизму та погіршення стану здоров'я наших співробітників. Це дозволяє нам завчасно виявляти суттєві ризики, розробити плани щодо вдосконалення, здійснювати контролю, скоротити ризики.

Ми контролюємо цілу низку ризиків, постійно відслідковуємо підготовку управлінських кадрів, застосування інструментів та методів охорони праці, що використовуються по всьому світу, в тому числі в тих країнах, де правові норми менш розвинені.

Аудит та аналіз

Незалежний аудит, що широко застосовується у компанії, забезпечує постійне вдосконалення у сфері охорони праці. Аудит включає аналіз помилок та невідповідностей до системи управління OHSAS 18001.
Всеохоплюючий комплекс заходів з охорони праці та покращення продуктивності постійно контролюється і проходить ретельну перевірку  в рамках системи нефінансової звітності компанії. Ця інформація завжди може бути використана з метою моніторингу ефективності і поліпшення управління охороною праці. Ми щорічно публікуємо наші звіти про стан охорони праці в компанії.

Залучення співробітників і навчання

Менеджмент компанії, спільно із спеціалістами з охорони праці, координують роботу на місцях та визначають практичні заходи щодо поліпшення умов роботи. Співпраця з місцевими органами влади з охорони праці також має велике значення для процесу нашого безперервного покращення та розвитку.

Ми використовуємо низку інструментів для залучення та навчання нашого персоналу:  розповсюдження інформації, проведення дистанційного навчання для досягнення постійного поліпшення. У нас запроваджена трирівнева он-лайн програма навчання з охорони праці, яка розробляється для окремих працівників з урахуванням їх обов'язків.

Наші спеціалісти з охорони праці постійно діляться передовим досвідом з метою пошуку найкращих рішень.

Попередження нещасних випадків та травматизму

Ефективній підхід до розслідування нещасних випадків є запорукою розуміння причин аварії, попередження і обміну досвідом. Ми постійно вдосконалюємось через запровадження програми підтримки, яка орієнтована на завдання всіх підприємств компанії Imperial Tobacco Group.

Актуально